Onrecht in Amstelveen: Vuist op tafel!

In een vorige blog pleitte ik voor een dag van gerechtigheid omdat er zoveel onrecht plaatsvindt ver weg, maar ook dichtbij. Stap één in de strijd tegen onrecht is om het aan het licht te brengen. Gelukkig zijn er allerlei organisaties om dat voor ‘ver weg’ te doen, maar hoe zit het in onze/mijn woonplaats Amstelveen?

Interessant initiatief vind ik ‘Met de vuist op tafel’, een programma waarmee RTV Amstelveen onrecht wil bestrijden. Klagers en mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd konden terecht bij het programma. Na de doorstart afgelopen zomer lijkt het programma nog niet terug te komen in de programmering. Vandaar mijn oproep hier op Twitter.

In de eerste afleveringen kwam lokaal onrecht rondom het parkeerbeleid voor gehandicapten (artikel) en een onterechte boete voor een gevonden enveloppe (artikel) aan bod. Met goed resultaat overigens. Maar laten we hier niet stoppen en via hopelijk ‘Met de vuist op tafel’, via platformen als dichtbij.nl of social media onrecht aan de kaak blijven stellen om uiteindelijk ‘gerechtigheid’ te bereiken. Ik moest aan de volgende situaties van onrecht denken:

  1. Amstelveen schiet niet op met het voorzien in woningen aan ‘statushouders’. Statushouders zijn mensen die asiel hebben aangevraagd en gekregen. Amstelveen heeft de plicht een aantal statushouders per jaar te voorzien van woningen. Per 1 september 2013 heeft nog maar 20% van hen iets gekregen. Triest voor mensen die al zolang ernaar uitkijken een normaal leven op te bouwen. Goed dat Tessa van Wijnen namens Groenlinks dit aankaartte.
  2. Het blijvende probleem van overvallen. Het is niet zo dat de gemeente hier niets aan doet. Maar het blijven individuele situaties van onrecht. Je wordt beroofd van spullen en voelt je niet meer veilig in je eigen huis. Volgens deze politiekaart waren dat er sinds augustus 2013 zo’n 125 in Amstelveen.
  3. Vandaag kwam het opnieuw in het nieuws: de politie zou discrimineren bij controles. Volgens Amnesty is dit ‘ethnisch profileren’ een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. De nationale politie erkent incidenten, maar bestrijd uiteraard dat het een structureel probleem is. Ik moest wel even denken aan een verhaal wat alweer een tijd geleden in het Amstelveens Weekblad stond van een moeder wiens zoon/dochter supervaak was aangehouden, waarschijnlijk vanwege huidskleur. (iemand een link?) Laten we hopen dat het incident is, maar wel alert blijven op mogelijk onrecht.

Denk je mee en stel je onrecht in Amstelveen ook aan de kaak? Reageer graag hieronder.