Local Hero: Paul Stolwijk (4)

De laatste local hero van 2012 is Paul Stolwijk. Paul is iemand die zich als vrijwilliger voor verschillende instanties in Amstelveen inzet. Zo is hij voorzitter van het wijkplatform van het Keizer Karelpark in Amstelveen. Hij omschrijft zijn werkzaamheden zelf als ‘gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan de gemeente’. Het platform is d.m.v. belangenbehartiging voor de wijkbewoners gericht op verbetering en behoud van de woon- en leefomstandigheden. Het werk van Paul e.a. komt duidelijk ten goede van Amstelveners.

Daarnaast is Paul ook vice-voorzitter van vrijetijdsvereniging de Schakel. De Schakel bestaat al 46 jaar en zet zich in voor mensen met een beperking en organiseert allerlei leuke activiteiten in het gelijknamige gebouw de Schakel of gaat met de groep op stap. Er zijn ruim 160 mensen die gebruik maken deze activiteiten en er zijn nog eens 70 vrijwilligers die zich inzetten. Prachtig om te horen wat er allemaal gebeurt en waar Paul samen met andere bestuurders flink de schouders onder zet.

Paul heeft hart voor vrijwilligerswerk, dat moge duidelijk zijn. Hij zit er zelf volop in en stuurt weer anderen aan. Paul is van mening dat je vrijwilligerswerk alleen kunt doen als je het echt leuk vindt. ‘Vrijwilligers doen het werk niet voor mij, je moet het zelf leuk vinden. Alleen dan houd je het vol.’ Voor Amstelveen en haar inwoners zou het goed zijn als Paul het nog een tijd vol houdt, gelukkig vindt hij het zelf ook leuk.

Elke maand zoek ik naar één local hero in Amstelveen: iemand die iets goeds doet, voor andere Amstelveners of voor Amstelveen als plaats. Lees hier meer over de zoektocht naar local hero’s of dien hier meteen een local hero in.